optimmed

Przyjaciele:

Jesteśmy placówką przyjmującą pacjentów bezpłatnie w ramach kontraktu zawartego z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

CTZ „OPTIMMED” udziela świadczeń zdrowotnych w ramach pięciu poradni.

Celem pracy wszystkich wymienionych niżej poradni jest diagnostyka, leczenie, terapia i rehabilitacja zgłaszających się do nas pacjentów.

W terapii wykorzystywane są sprawdzone standardy farmakoterapii oraz psychoterapia i psychoedukacja. Nasza placówka współpracuje z innymi ośrodkami leczenia psychiatrycznego, ośrodkami terapeutycznymi, jednostkami pomocy społecznej, ośrodkami interwencji kryzysowej, psychoedukacji i poradnictwa.


Ogłoszenie!

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w ramach NFZ
 
Od 1 października 2016 w naszym Centrum rozpoczął swoją pracę Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych
 
Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego, psychiatry lub innego lekarza pracującego w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Zapraszamy na konsultacje.
 


Zapisy prowadzone są w rejestracji – gabinet 631. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Proponuje leczenie wszystkim osobom, które ukończyły 18 r.ż (bez ograniczenia górnego przedziału wieku) i skarżą się na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, odczuwają negatywne skutki długotrwałego stresu. Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi.

2. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Obejmuje swym leczeniem dzieci i młodzież do 18 r.ż. Do poradni mogą się zgłaszać także rodzice, którzy niepokoją się zachowaniem bądź rozwojem psychoruchowym własnego dziecka, mają wątpliwości lub trudności wychowawcze.

3. Poradnia Leczenia Nerwic

Poradnia Leczenia Nerwic zajmuje się leczeniem zaburzeń lękowo-depresyjnych, zespołu stresu pourazowego, oraz innego typu nerwic.

4. Poradnia Psychologiczna

Poradnia Psychologiczna zajmuje się wszelkimi problemami psychiczno-psychologicznymi z wyjątkiem poradnictwa rodzinnego i terapii małżeńskiej. Do psychologa we wszystkich poradniach ZOZ-u wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry. Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest konieczne.

5. Zespół Leczenia Środowiskowego/Domowego

Pacjenci, którzy leczą się w naszej placówce mogą zdecydować się na formę leczenia nazwaną opieką środowiskową (hospitalizacją domową). Oznacza to, że lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka regularnie odwiedzają pacjenta w domu, nawet kilka razy w tygodniu, aby nie musiał on leczyć się w szpitalu psychiatrycznym.

W ramach hospitalizacji domowej pacjent ma zapewnione:
-regularne wizyty psychiatry i leczenie przez jednego lekarza
-psychiatryczną opiekę pielęgniarską w domu pacjenta, w której zakres wchodzi kontrolowanie zażywania leków, psychoedukacja, trening umiejętności społecznych oraz poradnictwo
-pomoc i poradnictwo psychologiczne (pomoc, poradnictwo i terapię psychologiczną)
-konsultacje pracownika socjalnego


Do Zespołu Lecznictwa Środowiskowego Domowego kwalifikuje lekarz - specjalista psychiatra.

6. Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oferuje dorosłym pacjentom bezpłatne leczenie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci kwalifikowani są do Oddziału na podstawie skierowania na leczenie od lekarza psychiatry z Poradni Zdrowia Psychicznego lub lekarza POZ.

Zespół profesjonalnych psychoterapeutów (psychiatra, certyfikowani psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci zajęciowi) prowadzi leczenie kompleksowe nerwic, stanów depresyjnych, zaburzenia osobowości i reakcji kryzysowych związanych ze stresem.

Leczenie odbywa się w turnusach 3-miesiecznych (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00), w grupach otwartych (12 osobowych). W razie potrzeby wystawiane jest zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy za okres leczenia. Program zajęć obejmuje: psychoterapię grupową, arteterapię, psychodramę, muzykoterapię i zajęcia ruchowe.
stat4u