optimmed

Lucyna Lau, psycholog, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, doradca zawodowy i edukacyjny, Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Wykształcenie:

2015 r. – 2019 r. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, obecnie w trakcie studiów podyplomowych II stopnia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej, przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie.

2017 r. Dialog Motywujący dla profesjonalistów, Polskie Towarzystwo Terapii Motywacyjnej; Wprowadzenie do dialektyczno-behawioralnej terapii, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej; Udział w konferencji „Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym”, Polskie Towarzystwo Terapii poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Gdańsku; Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online (https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=0&szkolenie=15587#opisszkolenia), Diagnoza przemocy rówieśniczej (https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=0&szkolenie=15659#opisszkolenia), Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka, Symptomy wykorzystywania seksualnego a zachowania seksualne dzieci i młodzieży (https://www.edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&optrs=0&szkolenie=15658#opisszkolenia), Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

2016 r. Udział w konferencji „Jeśli nie agresja to co ?” Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Gdańsku.

2015 r. studia podyplomowe Job – coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Udział w konferencji: „Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony środowiska szkolnego”, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Gdańsku.

2014 r. mgr. Psycholog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie.

2013 r. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopnia, Sopocki Ośrodek Specjalistyczny Sos, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie.

2012 r. Szkolenie Zawodowe „Mediator i Negocjator”, Fundacja Integracji Społecznej, Mediacji i Rehabilitacji w Szczecinie.

2010 r. mgr. Pedagog (specjalizacja opiekuńcza i resocjalizacyjna,uprawnienia pedagogiczne), Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie.

2007 r. Licencjat Socjolog (specjalizacja doradztwo psychospołeczne), Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii w Szczecinie.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2017 r. Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED spółka z. o.o. Centrum Zdrowia Psychicznego Gdańsk, Psycholog Psychoterapeuta (praca pod superwizją).

Od 2016 r. Centrum Integracja w Gdyni, Psycholog.

Od 2008 r. Monar – Markot w Łagiewnikach, Psychoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy.

2016 r. i 2017 r. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, oddziały ogólnopsychiatryczne, oddział dzieci i młodzieży, staż psychoterapeutyczny.

2015 r. – 2017 r. Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim, Psycholog. Członek zespołu interdyscyplinarnego; Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie, Psycholog.

2012 r. – 2015 r. Gmina Łobez – Udzielanie wsparcia o charakterze psycho-edukacyjnym dla grup AA i Al-Anon w punkcie konsultacyjnym.

2007 r. – 2015 r. Stowarzyszenie „Współistnienie” w Łobzie/ Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa”, Psycholog, Koordynatorka reintegracji społecznej, koordynator projektów UE. Członek zespołu interdyscyplinarnego.

2011 r. – 2013 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łobzie, Praktykantka.