optimmed

Przyjaciele:

dr n.med. Paweł Zielazny – psycholog, psychogerontolog, specjalista terapii środowiskowej.

Doktor nauk medycznych w zakresie psychologii zdrowia – dyplom uzyskany na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Odbył ponadto podyplomowe szkolenie specjalizacyjne w zakresie geriatrii i psychogerontologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz psychologii klinicznej w Gdańsku. Obecnie jest w tracie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz neuropsychologii klinicznej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Doświadczenie kliniczne zdobywał w kilku ośrodkach medycznych m.in.: w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy i in.
Praktyka kliniczna i zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień dot. szeroko pojętej diagnostyki psychologicznej, psychopatologii osobowości, neuropsychologii i neuropsychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem problemów medycznych i psychologicznych osób starszych (geriatria, gerontologia), chorych na schizofrenię, osób chorych na poważne schorzenia somatyczne (np. nowotwory) oraz problemów pacjentów opieki długoterminowej.
Specjalizuje się także w polityce zdrowotnej i organizacji systemu ochrony zdrowia.

Autor i współautor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny psychologii klinicznej i zdrowia, psychogeriatrii i psychoonkologii. Współorganizator i uczestnik wielu konferencji z tych zakresów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Wyróżniony nagrodami Ministra Zdrowia i Marszałka Województwa Pomorskiego. Wieloletni pracownik Departamentu Zdrowia UMWP i Koordynator Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.