optimmed

Przyjaciele:

Funkcje poznawcze a zaburzenia depresyjne

Co to są funkcje poznawcze?
To procesy umysłowe (poznawcze) służące do przetwarzania informacji, jakie zachodzą w układzie nerwowym (mózgu) i polegają na odbieraniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu i przekształcaniu, oraz wyprowadzaniu ich ponownie do otoczenia w postaci reakcji czyli zachowania.
Obejmują między innymi takie obszary jak pamięć, uwaga, mowa, postrzeganie oraz bardziej złożone procesy, takie jak myślenie abstrakcyjne, wykonywanie obliczeń, podejmowanie decyzji, tworzenie pojęć, formułowanie sądów i wykonywanie złożonych ruchów celowych. W praktyce najczęściej pacjenci odnoszą je do problemów z pamięcią, uwagą i koncentracją.

Czy sprawność funkcji poznawczych ulega obniżeniu u osób chorujących na depresję?
Jak dowodzą badania, deficyty funkcji poznawczych są integralną częścią objawów depresji. Są one jedną z głównych przyczyn pogorszenia poziomu funkcjonowania osób z depresją. Występują już w trakcie pierwszego epizodu depresji, mogą korelować z jej nasileniem i nie ustępować pomimo ustąpienia podstawowych objawów zespołu depresyjnego. Obniżenie sprawności poznawczej znacząco przyczynia się do pogorszenia się jakości życia chorego. Szacuje się, że zaburzenia poznawcze w depresji występują u 94% chorych depresyjnych w fazie ostrej choroby, ale są również obecne u 44% chorych w fazie remisji(1).
Obniżenie sprawności poznawczej np. problemy z pamięcią, uwagą czy koncentracją zauważalne są przez pacjenta i jego otoczenie. Często pacjenci niepokoją się tymi problemami, myśląc np. że mogą chorować na schorzenia demencyjne (dotyczy to zwłaszcza osób starszych).

Co robić, jeśli zauważę u siebie problemy z funkcjami poznawczymi?
Przede wszystkim nie niepokoić się i pamiętać, że chorując na depresję funkcje poznawcze będą dość często obniżone. Jeśli jednak stan ten z jakiegoś powodu będzie dla nas niepokojący lub zauważymy u siebie narastanie trudności poznawczych, wówczas należy skontaktować się z psychologiem lub psychiatrą i poprosić o wykonanie badań neuropsychologicznych. Dzięki tym badaniem będzie można zróżnicować, czy w danym przypadku mamy do czynienia z obniżeniem się sprawności poznawczej związanej z wiekiem, związanej z chorobą afektywną lub z procesem neurodegeneracyjnym.

W jaki sposób mogę poprawić swoją pamięć i inne funkcje poznawcze?
Farmakologicznie i terapeutycznie.
Na temat leczenia farmakologicznego (leki, suplementy diety) warto porozmawiać ze swoim lekarzem prowadzącym. W przypadku leczenia terapeutycznego skonsultować się z psychologiem.
Współczesne, kompleksowe leczenie zaburzeń afektywnych powinno uwzględniać treningi funkcji poznawczych. Taki program powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb i poprzedzony diagnozą neuropsychologiczną dotyczącą rodzaju deficytów. Treningi są z powodzeniem prowadzone zarówno w szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego, w centrach rehabilitacji neurologicznej, gabinetach psychologicznych, jak i w domu pacjenta.
Najnowsze badania z zakresu neuropsychologii dowodzą skuteczności zastosowania komputerowych metod wspomagania procesów poznawczych. Poprzez indywidualną adaptację do możliwości pacjenta, system dokładnie odpowiada jego potrzebom, dostarczając zadań na takim poziomie, który jest w danym momencie wymagany. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgowych.

Opracowanie:
dr n. med. Paweł Zielazny

(1) Biernacka E. Niedoszacowany objaw czy inny wymiar depresji? Puls Medycyny 2015; 4: 16−1