optimmed

Przyjaciele:

Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed przystąpił do projektu „Gdański Model deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Model zakłada odejście od hospitalizacji na zamkniętych oddziałach psychiatrycznych jako podstawowej formy leczenia, na rzecz intensyfikacji oddziaływań profilaktycznych w środowisku i motywowania osób chorujących do korzystania z otwartych, środowiskowych form wsparcia. Gdański Model jest odpowiedzią na obserwowaną narastającą potrzebę intensyfikacji działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i rozbudowania dostępnych w Gdańsku form wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi o innowacyjne, systemowe rozwiązania środowiskowe na rzecz poprawy funkcjonowania ww. grupy osób w środowisku lokalnym.


Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W projekcie bierze udział czterech Partnerów, którzy oferują w ramach Modelu następujące usługi:

1. CZP Optimmed – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny.
http://www.optimmed.pl/ tel. 570 398 090

2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Klub Integracji Społecznej, mieszkania wspomagane.
http://wsparciewgdansku.pl/ tel. 787 960 860, tel. 577 772 838

3. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi "Przyjazna Dłoń" – wsparcie Asystenta Środowiskowego, Centrum Integracji Społecznej, mieszkania wspomagane, specjalistyczne usługi opiekuńcze, poradnictwo rodzinne.
http://przyjaznadlon.pl/, tel. 58 341 10 83

4. Fundacja Wspierania Rodzin "Przystań" – psychoterapia indywidualna i poradnictwo dla rodzin.
http://fwr-przystan.org/ tel. 505 034 567


Działania są skierowane do osób spełniających kryteria:

A. cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich bliskich,
B. dorosłych w wieku produkcyjnym i młodych dorosłych w wieku 16-25 lat,
C. zamieszkałych w Gdańsku w dzielnicy Śródmieście.


Jak zgłosić się do Projektu?


1. Jeśli spełniają Państwo powyższe kryteria ABC, proszę zadzwonić do CZP Optimmed pod nr tel. 570 398 090 lub zgłosić się osobiście i umówić się na wizytę w Poradni przy ul. Jaskółczej 7/15, I piętro pok. 63, w celu weryfikacji formalnej i medycznej, po której zespół specjalistów we współpracy z Panem/ Panią zaplanuje Indywidualny Plan Terapii w ramach dostępnego zakresu usług.Elementy wyróżniające ofertę Gdańskiego Modelu od of możliwości standardowego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów włączonych do opieki w projekcie są następujące:

1. Szybszy dostęp do świadczeń i skrócenie kolejki do lekarza psychiatry i na psychoterapię,
2. Wydłużenie czasu pracy rejestracji i odrębny kanał komunikacji z rejestracją ( tel.: 570-398-090),
3. Porady specjalisty chorób wewnętrznych,
4. Świadczenia Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego
5. Współpracę z Asystentem Środowiskowym Pacjenta,
6. Współpracę z Partnerami Projektu.


Projekt "Gdański Model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne. Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Rozwoju.
unia