optimmed

Przyjaciele:

Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed przystąpił do projektu „Gdański Model deinstytucjonalizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Model zakłada odejście od hospitalizacji na zamkniętych oddziałach psychiatrycznych jako podstawowej formy leczenia, na rzecz intensyfikacji oddziaływań profilaktycznych w środowisku i motywowania osób chorujących do korzystania z otwartych, środowiskowych form wsparcia. Gdański Model jest odpowiedzią na obserwowaną narastającą potrzebę intensyfikacji działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i rozbudowania dostępnych w Gdańsku form wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi o innowacyjne, systemowe rozwiązania środowiskowe na rzecz poprawy funkcjonowania ww. grupy osób w środowisku lokalnym.


Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. W projekcie bierze udział czterech Partnerów, którzy oferują w ramach Modelu następujące usługi:

1. CZP Optimmed – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny.
http://www.optimmed.pl/ tel. 570 398 090

2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Klub Integracji Społecznej, mieszkania wspomagane.
http://wsparciewgdansku.pl/ tel. 787 960 860, tel. 577 772 838

3. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi "Przyjazna Dłoń" – wsparcie Asystenta Środowiskowego, Centrum Integracji Społecznej, mieszkania wspomagane, specjalistyczne usługi opiekuńcze, poradnictwo rodzinne.
http://przyjaznadlon.pl/, tel. 58 341 10 83

4. Fundacja Wspierania Rodzin "Przystań" – psychoterapia indywidualna i poradnictwo dla rodzin.
http://fwr-przystan.org/ tel. 505 034 567


Działania są skierowane do osób spełniających kryteria:

A. cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich bliskich,
B. dorosłych w wieku produkcyjnym i młodych dorosłych w wieku 16-25 lat,
C. zamieszkałych w Gdańsku w dzielnicach Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Przeróbka, Stogi, Olszynka, Rudniki, Krakowiec-Górki Zachodnie lub Wyspa Sobieszewska.


Jak zgłosić się do Projektu?


1. Jeśli spełniają Państwo powyższe kryteria ABC, proszę zadzwonić do CZP Optimmed pod nr tel. 570 398 090 lub zgłosić się osobiście i umówić się na wizytę w Poradni przy ul. Jaskółczej 7/15, I piętro pok. 63, w celu weryfikacji formalnej i medycznej, po której zespół specjalistów we współpracy z Panem/ Panią zaplanuje Indywidualny Plan Terapii w ramach dostępnego zakresu usług.



Elementy wyróżniające ofertę Gdańskiego Modelu od of możliwości standardowego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego dla pacjentów włączonych do opieki w projekcie są następujące:

1. Szybszy dostęp do świadczeń i skrócenie kolejki do lekarza psychiatry i na psychoterapię,
2. Wydłużenie czasu pracy rejestracji i odrębny kanał komunikacji z rejestracją ( tel.: 570-398-090),
3. Porady specjalisty chorób wewnętrznych,
4. Świadczenia Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego
5. Współpracę z Asystentem Środowiskowym Pacjenta,
6. Współpracę z Partnerami Projektu.


Projekt "Gdański Model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowany jest w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne. Instytucja, w której wniosek został złożony: Ministerstwo Rozwoju.
unia