optimmed

Przyjaciele:

Grażyna Wójcik - pielęgniarka dyplomowana

2003 - Certyfikat DEPRESJA-STYGMAT XXI WIEKU w aspekcie klinicznym, psychologicznym, socjologicznym
2006 - Certyfikat Organizacja i odpowiedzialność pielęgniarek i położnych
2008 - Certyfikat "Bezpieczna linia"
2008 - Certyfikat "Pacjent z cukrzycą w oddziale Oiom"
2009 - Certyfikat Problematyka zagadnień HIV/AIDS a praca pielęgniarki a położnej
2009 - Certyfikat Akcja czyste ręce
 
1979-1997 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Gdańsku
1997-1999 - Zespół Opieki Zdrowotnej
1999 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
1998-2000 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2004 - Wojewódzki Szpital Chorób Zakaźnych i Grużlicy