optimmed

Przyjaciele:

Irena Gdaniec - starszy pracownik socjalny

1977 - ukończone 2-letnie Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku, Reduta Miś w zawodzie "pracownik socjalny"

1998 - ukończenie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze stopniem celującym i wyróżnieniem

Praca z osobami w kryzysie psychicznym:
od 1978 - zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku-Wrzeszczu,

a także dodatkowe zatrudnienia w charakterze pracownika socjalnego:
1986-1990 - Poradnia Zdrowia Psychicznego w Gdańsku, Jaskółcza
1990-2003 - kontynuacja pracy z psychicznie chorymi przy PZP Jaskółcza
(zmiana pracodawcy- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku) 1991-1992 - kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku
od 2005 - Zespół Leczenia Środowiskowego przy NS ZOZ OPTIMMED Gdańsk, Jaskółcza