optimmed

Przyjaciele:

Blanka Skrzypkowska-Brancewicz - lekarz medycyny, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, MBA

1995 - ukończenie 2-letniego Studium Pomocy Psychologicznej IPZIT

1998 - specjalizacja II stopnia z psychiatrii

2001 - szkolenie krajowe w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, szkolenie kadry kierowniczej wyższego szczebla (org. CM UJ i MZ)

2010 - ukończenie studiów podyplomowych MBA dla Kadry Medycznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dyplom uzyskany z pierwszą lokatą.

2011 ukończenie studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny ALK w Warszawie

2012 - specjalista terapii środowiskowej

2015 - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

2016 - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Doświadczenie zawodowe obejmuje praktykę kliniczną (stacjonarną - Wojewódzki Szpital Psychiatryczny "Srebrzysko" 1992-2001 i ambulatoryjną - Poradnia Zdrowia Psychicznego od 1997r.), psychiatrię konsultacyjną (konsultant Wojewódzkiego Osrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku w latach 1998-2005; konsultant Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Gdańsku w latach 2001-2005), zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia (kierownik Przychodni Specjalistycznej nr 2 SP ZOZ nr 3 w latach 1999-2001, kierownik NS ZOZ Optimmed w latach 2001-2006, dyrektor jednostki: Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne w latach 2006-2011) oraz od roku 2012 zajmuje stanowisko prezesa Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed.

Jest aktywna w  pracy nad zmianami systemowymi w opiece psychiatrycznej wojewodztwa pomorskiego jako prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Menadżerów Lecznictwa Psychiatrycznego "Zgoda" (do 2009), koordynator grupy psychiatrycznej programu "Zdrowie dla Pomorzan" oraz członek Pomorskiego Zespołu d/s Zdrowia Psychicznego -  zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w wojewodztwie pomorskim. Od roku 2016 jest ekspertem zespołu opracującego mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Ministerstwie Zdrowia oraz od 2017 Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego. Posiada doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych finansowanych ze środków miejskich i unijnych.