optimmed

Przyjaciele:

Justyna Wesołowska -  specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Pracowała i doskonaliła się w szpitalach psychiatrycznych między innymi w Koszalinie, Toruniu, Starogardzie Gdańskim, Warszawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, gdzie w 2013 roku ukończyła specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Stale poszerza swoją wiedzę zawodową i zrozumienie pacjenta, biorąc udział w szkoleniach i superwizjach (głównie w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej), a także angażując się w projekty miejskie i pracę socjalną.