optimmed

Przyjaciele:

Mój bliski ma depresję. Co zrobić?

Udzielanie pomocy osobie chorej na depresję jest długofalowe. Wiąże się z zaangażowaniem, czasem i energią. Warto wziąć to pod uwagę, że zazwyczaj nie pomaga jedna rozmowa, załatwienie jednorazowej wizyty u lekarza. Najbardziej liczy się żywe zainteresowanie i obecność.

Co zrobić, by skutecznie pomóc?

• Zrozumieć specyfikę choroby. Gdy będziesz posiadał wiedzę, łatwiej Ci będzie reagować adekwatnie do sytuacji. Twój bliski w czasie choroby może mieć ograniczone możliwości logicznego rozumowania, sam może nie rozumieć swojego stanu, więc rozsądna argumentacja nie zawsze będzie skuteczna. Ważne więc jest, być Ty rozumiał stan w jakim się on znajduje.

• Nie udawaj, że nic się nie dzieje. Depresję należy leczyć. Udawanie, że wszystko jest w porządku albo że samo przejdzie, nie poprawi sytuacji, a może bardziej zaszkodzić.

• Motywuj mądrze. Potoczne powiedzenia typu „dasz radę”, „wyjdziesz z tego”, „wierzę w ciebie”, „weź się w garść” niestety będą słabo skuteczne, gdyż osoba chorująca nie ma zasobów, na których mogłaby się oprzeć. Proponowanie by osoba ogarnęła się, będzie brzmiało jak rozkaz czy odrzucenie, a nie przyjazne wsparcie. Ważne byś nauczył się przeformułowywać swoje komunikaty ze zdań rozkazujących na rozumiejące. Np. zamiast powiedzieć „ogarnij się” - powiedz „wiem, że trudno Ci się zmobilizować”, zamiast „nie przejmuj się” - powiedz „widzę, że jest Ci ciężko”, zamiast „wszystko się ułoży” - powiedz „wiem, że nie wiesz jak wyjść z tej sytuacji, ale pomogę Ci się z tym uporać”.

• Bądź pomocny, pomagaj w podejmowaniu ważnych decyzji, w codziennej aktywności.

• Mimo najszczerszych chęci, czasem nasza własna pomoc nie wystarcza. Konieczny będzie kontakt ze specjalistą. Wielu chorych będzie miało obawy przed takim kontaktem. Powinieneś więc mówić o spotkaniu ze specjalistą jako szansie na wyzdrowienie. Przedstaw tę opcję jako coś zupełnie naturalnego. Korzystanie z pomocy psychiatry lub psychologa świadczy o dojrzałości względem samego siebie. Pomóż choremu w umówieniu wizyty, pójdź z nim na konsultację. Gdy stan jest bardzo poważny, warto wezwać lekarza na wizytę domową.

• Jeśli chory zdecyduje się na konsultacje lekarskie, nie zostawiaj go samego myśląc, że już teraz wszystko będzie dobrze. Obserwuj jego reakcje, wspieraj go w podjętym leczeniu, zachęcaj do przestrzegania zaleceń terapeutycznych. Pamiętaj, że potrzeba czasu na to, by Twój bliski osiągnął stan zdrowia.

• Wspieraj chorego w podejmowaniu drobnych wyzwań, ale nie wywieraj presji, nie nalegaj. Zachęcaj do spotkań z przyjaciółmi, do aktywności fizycznej, by zajął się swoim hobby, do uczestniczenia w codziennych czynnościach, do dbania o swoją fizyczność itd.

• Pamiętaj o pochwałach, zauważaj postępy, gdyż należy je wzmacniać i doceniać. Jeśli np. nakryje do stołu, zauważ to, pochwal i powiedz, że się cieszysz.

• Bądź cierpliwy. Pamiętaj, że Twój bliski potrzebuje czasu.

• W rozmowie z chorym ukonkretniaj. Osoba chora bardzo często będzie posługiwała się uogólnieniami. Postaraj się wówczas ukazywać sprawy o których mówi, z innej perspektywy. Np. gdy chory mówi „jestem beznadziejny” dopytaj, co ma na myśli, w czym czyje się beznadziejny, kiedy się tak czuje, co wzmacnia te uczucia a co osłabia.

• Gdy pojawi się zagrożenie życie – interweniuj natychmiast. Jeśli pojawiają się myśli samobójcze lub osoba podjęła już jakieś kroki w tym kierunku, koniecznie skontaktuj się z lekarzem lub szpitalem psychiatrycznym. Nie czekaj. Pamiętaj, że zgodnie z prawem, w takich sytuacjach leczenie może się odbyć bez woli pacjenta.

• Pamiętaj też o sobie, odpoczywaj, regeneruj siły, nie bierz wszystkiego do siebie i na siebie. Dziel się odpowiedzialnością za chorego z innymi. Obserwuj siebie, a gdy tego potrzebujesz, sam również skorzystaj z pomocy i wsparcia.

Czego nie robić?

• Unikaj krytyki i obwiniania, za zachowania które wynikają z faktu chorowania.
• Nie wyręczaj we wszystkim.
• Nie obawiaj się zapytać o to jak się osoba czuje, jakie ma potrzeby.
• Nie wykluczaj z obszarów życia rodzinnego, bieżących rodzinnych spraw.
• Nie oczekuj, że choroba przejdzie sama.
• Nie mów, że chory ma się wziąć w garść.
• Nie nalegaj by osoba chora podejmowała ważne życiowe decyzje.
• Nie wycofuj się z kontaktów z chorym, nawet jeśli te kontakty są utrudnione lub osoba chora ich nie chce.
• Nie bierz na siebie zbyt dużego ciężaru, poszukaj kogoś do pomocy.

Opracowanie: dr n. med. Paweł Zielazny.

Literatura:
Hammen C. Depresja. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne. 2004. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Gromnicka D. Depresja – jak pomóc sobie i bliskim. 2012. Wydawnictwo SamoSedno.