optimmed

Przyjaciele:

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu materiały służące samodzielnemu pogłębieniu wiedzy w zakresie zaburzeń depresyjnych i lękowych. Uznaliśmy, że „dobrze jest wiedzieć” z czym się mierzymy a nazwanie problemu jest pierwszym krokiem ku zdrowieniu.

Materiały powstały dzięki pomocy finansowej miasta Gdańska w ramach programu „Gdańsk Cię wspiera 2.0!” skierowanego do wszystkich mieszkańców miasta w trosce o zachowanie zdrowia psychicznego. Składają się one z trzech elementów:
  • modułu psychoedukacyjnego
  • modułu testów przesiewowych
  • modułu polecanych publikacji o tematyce wspierającej nasz dobrostan psychiczny
Moduł testów przesiewowych jest zbiorem testów przesiewowych dotyczących depresji, lęku i stresu oraz zagadnień ze spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej przygotowanym przez mgr Beatę Drawc, psychologa klinicznego i  certyfikowanego psychoterapeutę, dr n. med. Pawła Zielaznego psychologa i psychogerontologa oraz lek. Blankę Brancewicz, specjalistę psychiatrę i specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży. Są to materiały pomocnicze i nie można traktować ich jako diagnostycznych narzędzi klinicznych. Podstawowym zadaniem tego modułu jest zwrócenie uwagi na ewentualne problemy w zakresie zdrowia psychicznego. Mają one zachęcić do skorzystania z profesjonalnej pomocy w poradni. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości mogą odwiedzić nas osobiście lub skorzystać z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.optimmed.pl. Osobą odpowiedzialną za ten rodzaj pomocy jest jeden z doświadczonych psychologów naszego zespołu.

Kwestionariusze do autodiagnozy:

Zaburzenia depresyjne >>

Zaburzenia lękowe >>

Zaburzenia związane ze stresem >>

Spektrum choroby afektywnej dwubiegunowej >>