optimmed

Przyjaciele:

Agnieszka Bielawska - mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim w 1996 roku. Podczas studiów kształciła się także w Szkole Animatorów Profilaktyki organizowanej przez pełnomocnika wojewody ds. narkomanii zakończonej uzyskaniem tytułu animatora profilaktyki oraz w Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej.

W latach 1997 – 2003 szkoliła się w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji; ukończyła tam m.in. trzyletnie Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu.

W roku 2007 uzyskała dyplom ukończenia szkolenia klinicznego i teoretycznego w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej - Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie.

Psychologiczne i psychoterapeutyczne doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach sektora publicznego (m.in. ośrodek profilaktyki środowiskowej, poradnia psychologiczno – pedagogiczna), zespole ośrodka prywatnego i w prywatnej praktyce.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej.