optimmed

Przyjaciele:

Joanna Rozkwitalska - mgr psychologii

od 2011 w toku kształcenia w kierunku Psychotraumatologii w ramach szkolenia organizowanego przez Fundację Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

2005 - 2009 Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, czteroletnia szkoła podyplomowa z zakresu psychoterapii psychodynamicznej; w ramach szkoły - studium psychoterapii dzieci i młodzieży.

2001-2006 Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Psychologia, realizowana ścieżka: psychologia kliniczna; w ramach toku studiów realizowane "przygotowanie pedagogiczne".

od 2006 roku praca z osobami dorosłymi w strukturach Służby Zdrowia oraz praca z dziećmi i młodzieżą w ramach Pomocy Społecznej i jednostek podległych Ministerstwu Edukacji.

Główne zadania realizowane w dotychczasowych miejscach pracy: prowadzenie konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej, psychoterapii grupowej, grup psychoedukacyjnych, treningu interpersonalnego, arteterapii, warsztatów edukacyjnych.