optimmed

Przyjaciele:

Lucyna Lau
Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (w trakcie szkolenia), magister psychologii, magister pedagogiki, doradca zawodowy i edukacyjny, socjolog ze specjalizacją doradztwo psychospołeczne, terapeuta terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, mediator, Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), Członek sekcji ACT przy PTTPB.
Obecnie w trakcie: III roku studiów z psychoterapii poznawczo-behawioralnej przy SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Sopocie; szkolenia i superwizji z terapii ACT u Stanisława Malickiego.
Ukończyła studia, szkolenia i brała udział w konferencjach: studia magisterskie z psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie; studia podyplomowe Job – coaching, doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; studia magisterskie z pedagogiki (specjalizacja opiekuńcza i resocjalizacyjna, uprawnienia pedagogiczne), Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie; studia licencjackie z socjologii (specjalizacja doradztwo psychospołeczne), Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii w Szczecinie. Szkolenia: Psychoterapia psychoz schizofrenicznych, INTRA Warszawa; Dialog Motywujący dla profesjonalistów, Polskie Towarzystwo Terapii Motywacyjnej; Wprowadzenie do dialektyczno-behawioralnej terapii, Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej; Szkoła Komunikacji opartej na empatii – „Studium rozwoju integralnego” – Szkoła Dojrzewalni Róż w Gdańsku; „Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR” – Klinika Stresu w Gdańsku; Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopnia, Sopocki Ośrodek Specjalistyczny Sos, Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Sopocie; Szkolenia Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online >>, Diagnoza przemocy rówieśniczej >>, Rozpoznawanie symptomów krzywdzenia dziecka, Symptomy wykorzystywania seksualnego a zachowania seksualne dzieci i młodzieży >>, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę; Szkolenie Zawodowe „Mediator i Negocjator”, Fundacja Integracji Społecznej, Mediacji i Rehabilitacji w Szczecinie. Brała udział w konferencjach: „Społeczne trudności dzieci w systemie szkolnym, „Jeśli nie agresja to co ?”,Udział w konferencji: „Zażywanie przez dzieci i młodzież dopalaczy i środków odurzających a profilaktyka i interwencje ze strony środowiska szkolnego”, Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Gdańsku.
W 2018 roku weźmie udział w: Międzynarodowej Konferencji PTTPB Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie organizowana przez PTTPB w Gdańsku; III Poznańskiej Konferencji ACT i CBS, organizowanej przez Polski Oddział Association for Contextual Behavioral Science oraz Zakład i Katedrę Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu; Szkoleniach z terapii schematu, Ośrodek Terapii Poznawczej COGITO i Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED spółka z. o.o. Centrum Zdrowia Psychicznego Gdańsk (jako Psycholog i  Psychoterapeuta), w Centrum Integracja w Gdyni (Psycholog); Monar – Markot w Łagiewnikach (Psychoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy); Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, na oddziałach dziennym i ogólnopsychiatrycznych dla dorosłych oraz na oddziale dzieci i młodzieży (Psycholog/ psychoterapeuta staże psychoterapeutyczne); Fundacji Marka Kamińskiego (wychowawca, trener Metody Biegun); Katolickich Szkołach Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim (Psycholog, Członek zespołu interdyscyplinarnego); Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie (Psycholog); Gminie Łobez (udzielanie wsparcia o charakterze psycho-edukacyjnym dla grup AA i Al-Anon w punkcie konsultacyjnym); Stowarzyszeniu „Współistnienie” w Łobzie/ Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” (Psycholog, Koordynatorka reintegracji społecznej, koordynator projektów UE, Członek zespołu interdyscyplinarnego); Firmach szkoleniowych i konsultingowych (trener szkoleń i warsztatów z umiejętności miękkich); Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łobzie (Praktykantka).