optimmed

Przyjaciele:

Magdalena Frieske, magister pedagogiki specjalnej i psychologii, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (certyfikat nr 291). Ukończyła szkolenia z Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Dialektycznej Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Mindfulness. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i odbywając staże w: Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (psychoterapia), Centrum Interwencji Kryzysowej (psycholog), Fundacji Innowacji Społecznej (koordynator i psycholog), Poradni Zdrowia Psychicznego CBK PI-House (koordynacja i psychoterapia), Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku (konsultant-psycholog) oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego (psychoterapia i psychoedukacja). Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale dziecięco – młodzieżowym (psychoterapia, psychoedukacja) i Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed w Poradni dla dorosłych (psychoterapia) oraz Poradni dla dzieci i młodzieży (psychoterapia).