optimmed

Przyjaciele:

Marzenna Piekarska - mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor-aplikant PTP

1993 Studium Pomocy Psychologicznej Instytucie Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie,

1994 - 1996 Studium Podyplomowe "Terapia rodzin" Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

2001 - 2002 Studia Podyplomowe w zakresie pomocy społecznej Uniwersytet Gdański

2003 certyfikat konsultanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka, dziecięce zaburzenia psychiczne,

2003 certyfikat konsultanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych.

2011 certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Odbyte staże:
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Katedra Chorób Psychicznych

1988 - 2000 asystent w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w  Gdańsku

1997 - 2010 wykładowca w Instytucie Psychologii WNS Uniwersytetu Gdańskiego

2000 - 2007 Środowiskowy Domu Samopomocy (dla młodzieży dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi)

Od 2005 psycholog NS ZOZ OPTIMMED

członek Zespołu Konsultantów przygotowujących Jasia Melę do wyprawy "Razem na biegun" współautorka koncepcji pracy ŚDS dla młodzieży dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi