optimmed

Przyjaciele:

Monika Horodniczy - mgr pedagogiki, pielęgniarka dyplomowana.

1995 - 2005
Kursy doskonalące:
Wybrane zagadnienia z diabetologii
Szkolenie ratowników medyczno - sanitarnych
Leczenie ran i odleżyn
Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi

2006
Kurs doskonalenia zawodowego:
"Zespół nadpobudliwości psychoruchowej - diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki

od 1994
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. Tadeusza Bilikiewicza
Stanowisko: pielęgniarka oddziałowa od 2010 r, wcześniej pielęgniarka odcinkowa.

od 2006
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OPTIMMED"
Stanowisko: pielęgniarka, terapeuta środowiskowy (w ramach Zespołu Leczenie Środowiskowego - hospitalizacja domowa osób z zaburzeniami psychicznymi).

1994
Fundacja "Posłannictwo Dobroci"
Stanowisko: pielęgniarka