optimmed

Przyjaciele:

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnia czy ostatnia pierwsza...


Pamięci Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła AdamowiczaCelem naszych poradni jest
diagnostyka, leczenie, terapia i rehabilitacja pacjentów w kryzysie psychicznym.

Zapraszamy do:

-Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
-Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
-Poradni Leczenia Nerwic
-Poradni Psychologicznej
-Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych
-Zespółu Leczenia Środowiskowego/Domowego

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest konieczne.


Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed wraz z Partnerami realizuje projekt "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, (Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, koordynacja Ministerstwo Rozwoju).
unia