optimmed

Przyjaciele:

Z jakich form pomocy pozafarmakologicznej może skorzystać pacjent?

Istnieje wiele sposobów, w jaki współczesna psychiatria i psychologia jest w stanie pomóc pacjentowi. W ramach leczenia chorzy mogą skorzystać z wymienionych metod leczenia :

• • pomoc psychologiczna jest oddziaływaniem, w którym bezpieczna i empatyczna relacja z terapeutą pozwala zrozumieć pacjentowi, co myśli o swoim życiu i ludziach, z którymi jest związany oraz zdefiniować problem, z którym sie boryka i w życzliwej atmosferze znaleźć sposoby jego rozwiązania. Tu znajdują swoje miejsce także działania tradycyjnie zaliczane do interwencji kryzysowej

• • psychoterapia behawioralno – poznawcza jest ustrukturalizowaną pracą z pacjentem prowadzoną przez certyfikowanego psychoterapeutę polegającą na identyfikacji przekonań i myśli, które nawykowo doprowadzają do przygnębienia, aby je następnie zmienić je i zastąpić tymi, które służą budowaniu dobrostanu psychicznego (więcej na ten temat w artykule: sekrety terapii behawioralno-poznawczej)

• • psychoterapia psychodynamiczna polega na pracy pacjenta z  terapeutą, która prowadzi do zrozumienia mechanizmów, w jaki sposób minione doświadczenia życiowe wpływają na obecne funkcjonowanie i zainicjowaniu zmiany. Terapia może mieć charakter oddziaływań krótko, średnio i długoterminowych.

• • psychoterapia grupowa jest prowadzona najczęściej w formie grupy półotwartej trwającej do 6 miesięcy i ma na celu zrozumienie naszych zachowań w stosunku do innych oraz ich modyfikację. W bezpiecznej atmosferze wzajemnego wsparcia można mieć okazję usłyszeć, jak nas widzą inni i wypróbować różne sposoby bardziej adaptacyjnych zachowań. Grupa liczy od 8 do 12 uczestników, którzy są zobowiązani do utrzymania tajemnicy odnośnie przebiegu terapii.

• • terapia na oddziale dziennym prowadzona jest przez zespół profesjonalnych psychoterapeutów (psychiatra, certyfikowani psychoterapeuci, psycholodzy, terapeuci zajęciowi). Leczenie odbywa się w turnusach 3-miesiecznych (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00), w  grupach otwartych (12-13 uczestników, którzy są zobowiązani do utrzymania tajemnicy odnośnie przebiegu terapii). Program zajęć obejmuje: psychoterapię grupową, arteterapię, psychodramę, muzykoterapię i zajęcia ruchowe.

• • grupa psychoedukacyjna ma za zadanie dostarczyć wiedzy na temat doświadczanych zaburzeń i w praktyczny sposób wypróbować nowe życiowe rozwiązania oraz omówić je we wspierającej atmosferze. Często są omawiane tematy dotyczące lęku: skąd się bierze i jakie ma dla nas znaczenie , mechanizmów biologicznych w trakcie lęku i stresu czy umiejętności rozpoznania kiedy lęk nas chroni i jest naszym sprzymierzeńcem, a kiedy nas osłabia, napina i wywołuje silny stres – nieadekwatny do sytuacji. Warsztaty dotyczące depresji zawierają informację o chorobie, jej mechanizmy, fazy m.in.jakie są etapy wychodzenia z depresji, co na poszczególnych etapach się robi, jak wzmacnia osobę chorą i towarzyszy jej. Bywa, że rodziny z niewiedzy, choć w dobrej wierze wzmacniają objawy choroby. Warsztaty będą przybliżać do rozwiązań - co robić by wspomóc, a nie zaszkodzić?

• • trening funkcji poznawczych to specjalnie skonstruowany system zajęć treningowych, który ma na celu poprawę zdolności pamięciowych (pamięci krótkoterminowej, długoterminowej), koncentracji, uwagi, funkcji wykonawczych i innych.

• • konsultacje pary są oddziaływaniem diagnostyczno-terapeutycznym w sferze relacji pary, służą bardziej satysfakcjonującej komunikacji i budowaniu bliskości bądź nazwaniu trudności, które temu przeszkadzają. Konsultacje służą rozpoznaniu uczuć, myśli, zachowań w konkretnych i sytuacjach domowych. Prowadzona jest psychoedukacja dotycząca choroby, konkretna praca nad wspomaganiem się w trudnej zaistniałej sytuacji, zrozumieniem siebie nawzajem oraz utrzymaniem i wzmacnianiem więzi.

• • konsultacje systemowe dotyczą systemu rodzinnego osoby, która doświadcza trudności i służą zdiagnozowaniu i ich rozwiązania. Ich użyteczność kliniczna jest szczególnie widoczna w pracy z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi oraz w sytuacji, gdy stres rodzica związany jest z dysfunkcją jego dziecka

• • konsultacje pracownika socjalnego ułatwiają zrozumienie sytuacji życiowej i wypracowanie rozwiązań służących jej poprawie

lek. Blanka Skrzpkowska - Brancewicz