optimmed

Przyjaciele:

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu gabinetu lekarskiego na bazie projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” Projekt POWR.04.01.00-00-DI10/17

da251dZapytanie ofertowe
babfccWzór oferty
babfccZałącznik
babfccZałącznik