optimmed

Przyjaciele:

Psychiatrzy
lek. med. Alicja Furmańska specjalista psychiatra » dr n. med. Jakub Grabowski specjalista psychiatra » lek. med. Marta Kulik lekarz w trakcie specjalizacji w psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholog » lek. med. Joanna Pleskot-Kaczmarek specjalista psychiatra,specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży » lek. med. Michał Rudnik specjalista psychiatra » lek. med. Anna Rzymska-Milancej specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta PTP » lek. med. Blanka Skrzypkowska-Brancewicz specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, MBA » lek. med. Justyna Wesołowska specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży »
Psycholodzy i Psychoterapeuci
mgr Wojciech Ananiew - psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
mgr Małgorzata Baraskevic, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTTPB » mgr Katarzyna Batug psycholog, specjalista terapii środowiskowej » mgr Agnieszka Bielawska psycholog,certyfikowany psychoterapeuta PTPP »
mgr Magdalena Bil psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
mgr Agnieszka Bittner-Jakubowska specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta PTP oraz PTPP, superwizor PTPP » mgr Małgorzata Czajkowska - Leśniewicz - psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji » mgr Olga Ciborowska, psycholog » mgr Beata Drawc specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta PTP,specjalista terapii uzależnień » mgr Magdalena Frieske, psycholog,pedagog specjalny, certyfikowany psychoterapeuta PTTPB » mgr Agnieszka Janczuk - psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji » mgr Joanna Kiełkiewicz psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji »
mgr Mirosława Kikmunter psycholog, arteterapeuta
mgr Katarzyna Kotkowska specjalista psychologii klinicznej; psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji » mgr Lucyna Lau, psycholog, doradca zawodowy i edukacyjny, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji » mgr Marzenna Piekarska specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PTP, superwizor-aplikant PTP » mgr Iwona Piotrzkowska-Sut psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji » mgr Joanna Pracka psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd » mgr Joanna Ronowska psycholog, certyfikowany psychoterapeuta dzieci i młodzieży PTPP » mgr Joanna Rozkwitalska psycholog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji » mgr Anna Sala , psycholog, arteterapeuta » mgr Alina Szabłowska – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. »
mgr Agnieszka Waszczyk specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji
dr n.med. Paweł Zielazny psycholog, psychogerontolog, specjalista terapii środowiskowej »
Pracownik Socjalny
Irena Gdaniec specjalista w zakresie pracy socjalnej »
Pielęgniarki i Rejestratorki
Beata Bazior - pielęgniarka lic.
Bożena Bogusławska rejestratorka, terapeuta uzależnień » mgr Monika Horodniczy specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, pedagog resocjalizacyjny, specjalista terapii środowiskowej » Grażyna Statkiewicz pielęgniarka dyplomowana, terapeuta środowiskowy » Jadwiga Wesołowska przełożona pielęgniarek, kierownik rejestracji » Grażyna Wójcik pielęgniarka dyplomowana » Joanna Wójcik rejestratorka, koordynator administracyjny »