optimmed

Celem naszych poradni jest
diagnostyka, leczenie, terapia i rehabilitacja pacjentów w kryzysie psychicznym.

Od 1 października 2016 w ramach Centrum funkcjonuje Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych.
 
Zapraszamy do:

-Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
-Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
-Poradni Leczenia Nerwic
-Poradni Psychologicznej
-Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych
-Zespółu Leczenia Środowiskowego/Domowego

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest konieczne.

stat4u