Psychiatrzy

Alicja Furmańska – lekarz medycyny, specjalista psychiatra

 • w zawodzie lekarza od 1994r.
 • specjalizacja I st. w 1998r.
 • specjalizacja II st. w 2001r.

od 1996r. do 2005r. zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku na stanowisku asystenta, następnie starszego asystenta, w oddziałach stacjonarnych, odwykowym, od 1997r. w oddziale dziennym sprofilowanym na rehabilitację pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii. Od 2001r. i nadal zatrudniona w CZP Optimmed w Gdańsku. Od 2005r. do 2011r. zatrudniona w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, od 2007r. na stanowisku ordynatora oddziału psychiatrycznego. W latach 2002-2003r. konsultant Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Gdańsku.

Współudział w zorganizowaniu: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Psychologów i Psychiatrów Wojska Polskiego „Miejsce psychologii i psychiatrii wojskowej w warunkach zmieniającej się armii” 25-27 października 2007r., Sopot

Współautorka artykułu w Polskim Merkuriuszu Lekarskim, Tom 25, suplement 1, 2008.

Jakub Grabowski – doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej.

2006 – ukończenie Wydziału Lekarskiego AMG

2006 – 2007 – staż w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni

2006 – 2007 – studia podyplomowe Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej na Wydziale Zarządzania UG

2008 – praca w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

2009 – nadal –  praca w Oddziale Klinicznym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicza w Gdańsku

2010 – nadal – praktyka prywatna oraz konsultacje w Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Poradniach Odwykowych i szpitalach ogólnych na terenie województwa pomorskiego

2012 – nadal  – zatrudnienie w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2012 – nadal  – praca w CZP OPTIMMED

2013 – uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz tytułu specjalisty terapii środowiskowej

2018 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych

Autor lub współautor 23 publikacji. Prowadzi wykłady i szkolenia dla kadr medycznych. W latach 2017-2018 zapoznawał się z europejskimi metodami pracy klinicznej i badawczej podczas szkoleń organizowanych w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetu Kartezjusza w Paryżu (pod kierownictwem profesora Gorwooda) i Uniwersytetu w Hamburgu (prof. Gallinat).

Joanna Pleskot – Kaczmarek – lekarz medycyny, specjalista psychiatra

2006 r. – uzyskanie tytułu specjalisty psychiatrii

2016 r. – uzyskanie tytułu specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży

Przebieg kariery zawodowej

od 2001 roku – praca w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Bilikiewicza w Gdańsku, w tym od 2006 r. na stanowisku starszego asystenta

od 2005 r – praca w CZP OPTIMMED

Michał Rudnik – lekarz medycyny, specjalista psychiatra

1994 – ukończony wydział lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku

1997 – uzyskanie tytułu lekarza psychiatry

2000 – tytuł specjalisty psychiatrii dorosłych

2001 – ukończenie Studium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie zarządzania organizacjami ochrony zdrowia.

1995 – 2011 Praca w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim na stanowisku asystenta, starszego asystenta, pełniącego obowiązki ordynatora oddziału ogólnopsychiatrycznego i oddziału psychiatrii sądowej, w latach 1999-2002 zastępca dyrektora ds. medycznych, w latach 2002-2010 Dyrektor Szpitala

Członek zespołu ds. psychiatrii samorządowego programu „Zdrowie dla Pomorzan”, żonaty, 2 dzieci. Zainteresowania: muzyka rozrywkowa lat 80-tych, literatura i film science-fiction.

Anna Rzymska–Milancej, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta PTP

Wykształcenie:
W 1997 roku ukończyła kierunek lekarski AMG, a w 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty psychiatry. Ukończyła kurs psychoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Od 2018 certyfikowany psychoterapeuta PTP.

Doświadczenie zawodowe:
2000–2005: pracowała w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku
2000–2003: pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Gdańsku
2004–2011: pracowała w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Gdańsku, Gdyni, Pucku i Pruszczu Gdańskim
2006–2011: biegły psychiatra w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Gdańskim Sądzie Okręgowym
2010–2015: konsultowała psychiatrycznie pacjentów w programie pomocy osobom z podwójną diagnozą realizowanym w Gdyni przez stowarzyszenie „Lepsze życie”
2011–2017: współtworzyła, a następnie kierowała Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym NCM w Gdańsku od roku 2007 prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną i psychoterapeutyczną w Gdyni

Od 2017 pracuje w CZP OPTIMMED

Blanka Skrzypkowska-Brancewicz – lekarz medycyny, specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, MBA

1995 – ukończenie 2-letniego Studium Pomocy Psychologicznej IPZIT

1998 – specjalizacja II stopnia z psychiatrii

2001 – szkolenie krajowe w zakresie zarządzania opieką zdrowotną, szkolenie kadry kierowniczej wyższego szczebla (org. CM UJ i MZ)

2010 – ukończenie studiów podyplomowych MBA dla Kadry Medycznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dyplom uzyskany z pierwszą lokatą.

2011 – ukończenie studiów podyplomowych Coaching Profesjonalny ALK w Warszawie

2012 – specjalista terapii środowiskowej

2015 – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

2016 – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Doświadczenie zawodowe obejmuje praktykę kliniczną (stacjonarną – Wojewódzki Szpital Psychiatryczny  1992-2001 i ambulatoryjną – Poradnia Zdrowia Psychicznego od 1997r.), psychiatrię konsultacyjną (konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Gdańsku w latach 1998-2005; konsultant Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Gdańsku w latach 2001-2005), zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia (kierownik Przychodni Specjalistycznej nr 2 SP ZOZ nr 3 w latach 1999-2001, kierownik NS ZOZ Optimmed w latach 2001-2006, dyrektor jednostki: Gdański Uniwersytet Medyczny Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne w latach 2006-2011) oraz od roku 2012 zajmuje stanowisko Prezesa Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed.

Jest aktywna w  pracy nad zmianami systemowymi w opiece psychiatrycznej województwa pomorskiego jako prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Menadżerów Lecznictwa Psychiatrycznego „Zgoda” (do 2009), koordynator grupy psychiatrycznej programu „Zdrowie dla Pomorzan” oraz członek Pomorskiego Zespołu d/s Zdrowia Psychicznego –  zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w województwie pomorskim. Od roku 2016 jest ekspertem zespołu opracowywującego mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Ministerstwie Zdrowia oraz od 2017 Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego. Posiada doświadczenie w realizacji programów zdrowotnych finansowanych ze środków miejskich i unijnych.

Justyna Wesołowska –  specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Pracowała i doskonaliła się w szpitalach psychiatrycznych między innymi w Koszalinie, Toruniu, Starogardzie Gdańskim, Warszawie oraz w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku, gdzie w 2013 roku ukończyła specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Stale poszerza swoją wiedzę zawodową i zrozumienie pacjenta, biorąc udział w szkoleniach i superwizjach (głównie w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej), a także angażując się w projekty miejskie i pracę socjalną.

2005 r. – 2006 r. – praca na stanowisku młodszy asystent w Szpitalu Psychiatrycznym 'Medison’ w Koszalinie
2009 r. – 2011 r. – rozpoczęcie rezydentury z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.
2011 r. – 2013 r. – ukończenie rezydentury z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku.
2014 r. – uzyskanie specjalizacji w dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.
od 2012 r. – lekarz w Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed w Poradni dla Dzieci i Młodzieży.
od 2014 r. – konsultacje psychiatryczne dzieci, młodzieży i dorosłych w Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry w Gdańsku.
od 2014 r. – współpraca jako lekarz z Fundacją Wspierania Dzieci i Rodzin.
od 2014 r. – szkolenia z zakresu psychoterapii psychoanalitycznej.

Psycholodzy i Psychoterapeuci

Wojciech Ananiew – psycholog i ekonomista, absolwent Uniwersytetu SWPS w Sopocie,  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.  Członek Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii w Warszawie oraz członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Specjalizuje się w indywidualnej terapii psychoanalitycznej prowadzonej z młodzieżą i dorosłymi.

Katarzyna Batug, mgr psychologii, specjalista terapii środowiskowej, pracownik socjalny

2004 – roczny program edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii, psychoedukacji i rozwoju osobistego

2006 – podstawy systemowej terapii rodzin-I stopień zaawansowania

2008 – specjalistyczne szkolenie w dziedzinie uzależnień od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień

od 2005 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku

2005 – Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie, Oddział Psychiatrii Ogólnej

2005 – 2009 – Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

2008 – 2012 – Poradnia Zdrowia Psychicznego, NZOZ Stogi

Od 2012 pracuje w CZP OPTIMMED

Hobby – turystyka górska, praktyka jogi

Agnieszka Bielawska – psycholog, psychoterapeutka psychoanalityczna (cert. PTPP 124), członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w psychoterapii indywidualnej i grupowej. Kompetencje zawodowe w pracy z dorosłymi i młodzieżą zdobywała w ramach instytucji publicznych w resorcie oświaty i opieki zdrowotnej, w stowarzyszeniach oraz w zespole psychoterapeutycznego ośrodka prywatnego i w prywatnej praktyce.

Ukończyła wiele szkoleń zawodowych, w tym Studium Psychoterapii Indywidualnej i Grupowej oraz Treningu przy Laboratorium Psychoedukacji a także Studium Psychoterapii Analitycznej, afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanaliycznej. Regularnie uczestniczy w konferencjach i seminariach dla psychoterapeutów.

W Optimmedzie od 2011 roku prowadzi psychoterapię grupową, od 2016 roku w ramach psychoterapeutycznego Oddziału Dziennego Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości. 

Magdalena Bil – mgr psychologii stosowanej, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji PTPPd

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2003r.

W latach 2001 – 2012 kształciła się w kierunku psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Psychologicznego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP w Krakowie. W 2012r. uzyskała dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego. Ponadto uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe w psychologii klinicznej oraz psychoterapii psychodynamicznej dzieci, młodzieży i dorosłych zdobywała pracując m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych w Krakowie, Fundacji Rozwoju Rodziny „rodzicdziecko.pl”, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Nowym Porcie oraz na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży „Młodzieżowy Port” w Nowym Porcie w Gdańsku, jak również w gabinecie prywatnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych w nurcie psychodynamicznym.  

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Od 2018 r. współpracuje z CZP Optimmed, prowadzi psychoterapię dzieci i młodzieży.

Agnieszka Bittner-Jakubowska – mgr psychologii, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, specjalista psychologii klinicznej. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Kierownik oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych, z-ca kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed, Członek Zarządu.

Ukończyła m.in. Studium Psychoterapii Analitycznej afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej według standardów Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, szkolenie organizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychoanalizy i Psychoterapii Psychodynamicznej.

Wieloletnie doświadczenie kliniczne i psychoterapeutyczne w nurcie psychoterapii psychoanalitycznej zdobywała praktykując m.in. w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych, poradni leczenia nerwic w ramach publicznej służby zdrowia oraz w prywatnym Gdańskim Ośrodku Psychoterapii, gdzie prowadziła i prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży.

Aleksandra Brzozowska – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
 
Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie w ramach studiów magisterskich realizowała dwie ścieżki specjalizacyjne: Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Dzieci i Młodzieży. 
 
Od 2019 w ramach Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii PTPP Trójmiasto uczestniczy w szkoleniu prowadzącym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, którego jest członkiem nadzwyczajnym;
 
Dodatkowe kursy i szkolenia:
2019 –  Ośrodek Rozwoju Edukacji; doskonalenie zawodowe w zakresie prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz.I;
2018 – Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej; Szkolenie z zakresu podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży.
2016 – 2017 Instytut Psychoterapii i Psychotraumatologii Triada; kurs z zakresu podstaw psychotraumatologii
2015 –  Instytut Amity; kurs trenerski treningu zastępowania agresji ART;
2014 –  Instytut Amity; specjalistyczny kurs praktyk treningu zastępowania agresji ART;
 
2011 – 2012 Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, studia podyplomowe, kierunek: Psychologia Sportu.
 
Od 2013r. związana z Ośrodkiem Diagnozy i Terapii „Jaspik”, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. 
 

Małgorzata Czajkowska – Leśniewicz – ukończyła czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, szkolenie I – go stopnia w WTTS w zakresie Terapii Systemowej Rodzin w Poznaniu.

Aktualnie w trakcie szkolenia z psychoterapii psychoanalitycznej.

W zawodzie pracuje od 2002 r.

W CZP OPTIMMED pracuje od 2018 r.

Beata Drawc – specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PTP, specjalista terapii uzależnień

1999 – pierwszy stopień specjalizacji w zakresie psychologii klinicznej

2003 – certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień

2009 – studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej

2011 –  szkolenie z krótkoterminowej Terapii Poznawczo-Analitycznej CAT

2013 – tytuł specjalisty Psychologa Klinicznego

Praca zawodowa:

1990 – 2001 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza – starszy asystent

1992 – 1996 Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuźnia” Klub Młodzieżowy

2001 – NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar”

2004 – Fundacji „Żyć Godnie”

Od 2001 r. pracuje w CZP OPTIMMED

Mężatka, 2 dzieci, zainteresowania: turystyka, kajakarstwo

Magdalena Frieske, magister pedagogiki specjalnej i psychologii, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej (certyfikat nr 291). Ukończyła szkolenia z Terapii Schematu, Terapii Akceptacji i Zaangażowania, Dialektycznej Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Mindfulness. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując i odbywając staże w palcówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych oraz Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (psychoterapia), Centrum Interwencji Kryzysowej (psycholog), Fundacji Innowacji Społecznej (koordynator i psycholog), Poradni Zdrowia Psychicznego CBK PI-House (koordynacja i psychoterapia), Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku (konsultant-psycholog) oraz na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym dla dorosłych Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego (psychoterapia i psychoedukacja). Pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale dziecięco – młodzieżowym (psychoterapia, psychoedukacja) i w Centrum Zdrowia Psychicznego OptimMed w PZP dla Dorosłych (psychoterapia) oraz PZP dla Dzieci i Młodzieży (psychoterapia). W trakcie realizacji specjalizacja z psychologii klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Agnieszka Janczuk – magister psychologii, certyfikowany psychotraumatolog specjalista. Absolwentka Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej przy PTPP w Gdańsku, w trakcie certyfikacji. Ukończyła Szkołę Trenerów Grupowych Dialog Plus w Bydgoszczy. Pracuje w gabinecie prywatnym z osobami dorosłymi oraz młodzieżą.
W CZP Optimmed pracuje od 2014r. – prowadzi psychoterapię grupową.
mgr Magdalena Kostyk-Zelewska – magister psychologii, licencjat pedagogiki społecznej, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii PTPP.
 
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach służby zdrowia (poradnie zdrowia psychicznego, szpital psychiatryczny, szpital dziecięcy, oddział toksykologii), ale także w prywatnym gabinecie oraz poradni psychologiczno pedagogicznej. 
 
Jest członkiem kandydatem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
 
W CZP Optimmed pracuje od 2019 z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. 

specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie ubiegania się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Karolina Kutryb – Pedagog resocjalizacyjny, instruktor teatralny, socjoterapeuta, psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie procesu certyfikacji PTPPd, psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie szkolenia PTPP, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. 
 
Szkolenie z socjoterapii i psychoterapii ukończyła w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zbierała w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza (dzienny oddział psychiatryczny dla dorosłych), na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Gdańskim Centrum Zdrowia, w Fundacji „Nieustraszone”, Fundacji Wspierania Dzieci i Rodzin, Fundacji Terapii i Rozwoju „Myślimy” oraz w świetlicy socjoterapeutycznej.
 
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji grupowej i indywidualnej. 

Lucyna Lau ukończyła 4 letnie studia psychoterapeutyczne  w SWPS w Sopocie oraz jest absolwentką studiów magisterskich z psychologii na tej samej uczelni. Zdobyła również uprawnienia doradcy zawodowego i edukacyjnego na studiach „job-coachig doradztwo zawodowe i edukacyjnego oraz coaching kariery” na SWPS w Warszawie. Na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskała tytuł magistra pedagogiki oraz licencjat z socjologii ze specjalizacją doradztwo psychospołeczne.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB) i członkiem sekcji naukowej ACT przy PTTPB.

Od 2019 r. bierze udział w szkoleniu z terapii poznawczej opartej na uważności (ang. Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT) w Fundacji Rozwoju Minduflness we współpracy z Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Centre, OMC) przy Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie, w Wielkiej Brytanii.

Szkoli się również z: terapii akceptacji i zaangażowania (szkolenie i superwizja ACT, Stanisław Malicki, Uczę się ACT), terapii schematu (szkolenie i superwizja Cogito, Warszawa), dialogu motywującym dla profesjonalistów (Polskie Towarzystwo Terapii Motywacyjnej), dialektyczno-behawioralnej terapii (Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej), z zagrożeń dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), psychoterapii psychoz schizofrenicznych (Intra, Warszawa), „Mindfulness-Based Stress Reduction – MBSR” (Klinika Stresu w Gdańsku), psychoanalitycznego rozumienia psychoz i depresji (Instytut Studiów Psychoanalitycznych im.H. Siegal), Komunikacji bez przemocy NVC (Dojrzewania Róż), Terapii par i rodzin (Pracownia pomocy psychologicznej w Sopocie i Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii).

Posiada ponad 12 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in: w Centrum Zdrowia Psychicznego OPTIMMED w Gdańsku (jako Psycholog i Psychoterapeuta), w Pomorskim Centrum Psychiatrycznym w Gdańsku (jako Psycholog i Psychoterapeuta),
w Centrum Integracja w Gdyni (Psycholog), w Monarze – Markocie w Łagiewnikach (Psychoterapeuta, psycholog, doradca zawodowy), w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, na oddziałach dziennym i ogólnopsychiatrycznych dla dorosłych oraz na oddziale dzieci i młodzieży (Psycholog/ psychoterapeuta staże psychoterapeutyczne i praca w charakterze psychoterapeuty), w Fundacji Marka Kamińskiego (wychowawca, trener Metody Biegun), w Szkołach Niepublicznych w Pruszczu Gdańskim (Psycholog, Członek zespołu interdyscyplinarnego), w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie (Psycholog); w Gminie Łobez (udzielanie wsparcia o charakterze psycho-edukacyjnym dla grup AA i Al-Anon w punkcie konsultacyjnym), w Stowarzyszeniu „Współistnienie” w Łobzie/ Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” (Psycholog, Koordynatorka reintegracji społecznej, koordynator projektów UE, Członek zespołu interdyscyplinarnego), w Firmach szkoleniowych i konsultingowych (trener szkoleń i warsztatów z umiejętności miękkich).

Na co dzień bardzo dużą wagę przywiązuję do indywidualnego podejścia w doborze metod leczenia. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w różnych nurtach psychoterapeutycznych.

Pracuje w CZP OPTIMMED od 2017 r.

Ukończyła czteroletnią Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii PTPP-Trójmiasto. Absolwentka szeregu szkoleń z zakresu: pomocy psychologicznej, psychoterapii oraz psychotraumatologii. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej i Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii.

Pracuje w gabinecie prywatnym oraz w poradni zdrowia psychicznego, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży.

W CZP OPTIMMED pracuje od 2020 r.

Marzenna Piekarska – mgr psychologii, specjalista psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor-aplikant PTP

1993 – Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Zdrowia i Trzeźwości w Warszawie,

1994 – 1996 – Studium Podyplomowe „Terapia rodzin” Fundacja Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

2001 – 2002 – Studia Podyplomowe w zakresie pomocy społecznej, Uniwersytet Gdański

2003 – certyfikat konsultanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie psychologii klinicznej dziecka, dziecięce zaburzenia psychiczne,

2003 –  certyfikat konsultanta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych.

2011 – certyfikat psychoterapeuty Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Odbyte staże:

 • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Katedra Chorób Psychicznych

2015  superwizor – aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,

 • atestowane przez PTP kursy i seminaria dla superwizorów
 • systematyczny ( czynny i bierny ) udział w Konferencjach Trzech Sekcji – corocznych konferencjach dla psychoterapeutów.

1988 – 2000 – starszy asystent w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w  Gdańsku

1997 – 2010 – wykładowca w Instytucie Psychologii WNS Uniwersytetu Gdańskiego

2000 – 2007 – praca w Środowiskowym Domu Samopomocy (dla młodzieży dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi)

Od 2005 r.  pracuje w CZP OPTIMMED

Członek Zespołu Konsultantów przygotowujących Jasia Melę do wyprawy „Razem na biegun” współautorka koncepcji pracy ŚDS dla młodzieży dotkniętej chorobami i zaburzeniami psychicznymi

Iwona Piotrzkowska-Sut mgr psychologii, członek zwyczajny i certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, certyfikowany specjalista psychotraumatolog.

Ukończyła m.in. Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej według standardów Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz 4-letnie szkolenie z psychotraumatologii (Instytut Psychoterapii Zintegrowanej w Monachium).

Pracuje w gabinecie prywatnym oraz w poradni zdrowia psychicznego, gdzie prowadzi terapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia w zakresie psychotraumatologii.

Pracuje w CZP OPTIMMED od 2008 r.

Joanna Pracka – magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Gdańskim, czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, zgodnej ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Studium Socjoterapii Treningu Interpersonalnego. Wykształcenie w zakresie psychologii i psychoterapii, które cały czas doskonali, wykorzystuje w pracy z pacjentami. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji grupowej i indywidualnej u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe obejmuje prowadzenie psychoterapii indywidualnej, konsultacji psychologicznych osób dorosłych po przebytych kryzysach psychicznych przy dziennym oddziale psychiatrycznym. Jako psychoterapeuta współpracowała ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów grupowych oraz zajęć psychoedukacyjnych. Zawodowo związana z Ośrodkiem Doradztwa Rodzinnego w Sopocie, współpracuje również z Gdańskim Ośrodkiem Psychodynamicznym.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych w ujęciu psychodynamicznym, zgodnie z wymaganiami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w CZP OPTIMMED od 2011 r.

Katarzyna Roczek – mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, członek zwyczajny PTPP, certyfikowany psychotraumatolog.

Absolwent psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UG (1993r) oraz studiów podyplomowych Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży na Wydziale Nauk o Zdrowiu AM w Gdańsku (2009r).

Ukończyła m.in. Studium Psychoterapii Analitycznej w Warszawie afiliowane przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej według standardów Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej, kilkuletnie szkolenie w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz szkolenie kompetencyjne z zakresu psychotraumatologii i terapii urazów.

Doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy psychologicznej oraz psychoterapii zdobywała w placówkach oświaty, służby zdrowia oraz współrealizując projekty unijne – m.in. „Innowacyjny model wspierania młodzieży straumatyzowanej, z wykorzystaniem doświadczeń niemieckich w woj. Pomorskim oraz „Pomorskie Centrum Pomocy Psychotraumatologicznej – kompleksowy program potraumatycznej aktywizacji społeczno-zawodowej”.

Prowadzi praktykę prywatną, pracuje indywidualnie z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Pracowała w CZP OPTIMMED w latach 2014-2017 w Poradni, obecnie od 2018 roku na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych.

mgr Anna Sala psycholog, arteterapeuta

W 1995 roku ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim.

W 2003 roku ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w OPP w Sopocie.

W 2006 roku ukończyła Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w OPP w Sopocie.

W 2012 roku uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W 2014 roku ukończyła Foundation Course w Instytucie Psychoanalizy w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

W 2015 roku ukończyła Post-Foundation Course w Instytucie Psychoanalizy w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym.

1997–2006: pracowała na Politechnice Gdańskiej, kierowała Biurem Karier Studenckich.
2006–2013: pracowała w Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
2016–2017: pracowała z pielęgniarkami środowiskowymi w Norfolk Community Health and Care NHS Trust.

2018: odbyła staż kliniczny w Szpitalu Woodlands na oddziale Avocet w Norfolk and Suffolk NHS Trust.

Od roku 2006 prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną w Gabinecie Psychoterapii Psychoanalitycznej w Gdańsku, a od 2011 roku współtworzy Psychoanalityczny Punkt Konsultacyjny w Sopocie. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię par.

Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje w CZP OPTIMMED od 2017 r.

Agnieszka Waszczyk – specjalista psychologii klinicznej, dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny w trakcie procesu certyfikacji.
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Gdańskiego o specjalności Patologie Społeczne i Psychologia Sądowo-Penitencjarna.
Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie – specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.
Tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej uzyskała po zrealizowaniu czteroletniego programu szkolenia specjalizacyjnego na studiach podyplomowych w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Doświadczenie zawodowe zdobywała głównie w placówkach medycznych, m.in. na oddziałach psychiatrycznych oraz w poradniach zdrowia psychicznego.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Pracuje w CZP OPTIMMED od 2018 r.

dr n.med. Paweł Zielazny – specjalista neuropsychologii klinicznej, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta CBT.

Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychologii klinicznej i zdrowia (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Specjalizacje:

 • specjalista psychologii klinicznej (Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) nr 2/77/21
 • specjalista neuropsychologii klinicznej (Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu) nr PMR00033
 • specjalista psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT) Uniwersytet SWPS nr 1145

Pozostałe szkolenia specjalizacyjne: 

 • geriatria i psychogerontologia  (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), specjalista zdrowia publicznego (Uniwersytet Szczeciński) oraz specjalizacja z terapii środowiskowej.

Trzy główne obszary działalności to:

 • szeroko pojęta psychologia kliniczna, w tym neuropsychologia
 • diagnoza psychologiczna
 • terapia, prowadzona głównie w nurcie poznawczo –behawioralnym (CBT).           

Doświadczenie kliniczne: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku, Szpital Marynarki Wojennej, Pomorski Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Szpital Specjalistycznym w Puszczykowie, Szpitalu Zakonu Bonifraterów w Krakowie itd.

Autor i współautor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z dziedziny psychologii klinicznej i zdrowia, psychogeriatrii i psychoonkologii. Współorganizator i uczestnik wielu konferencji z tych zakresów. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Wyróżniony nagrodami Ministra Zdrowia i Marszałka Województwa Pomorskiego. Wieloletni pracownik Departamentu Zdrowia UMWP i Koordynator Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Pracuje w CZP OPTIMMED od 2015 r.

Pracownik Socjalny

Irena Gdaniec – specjalista pracy socjalnej

1977 – ukończone 2-letnie Medyczne Studium Zawodowe w Gdańsku, Reduta Miś w zawodzie „pracownik socjalny”

1998 – ukończenie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze stopniem celującym i wyróżnieniem

Praca z osobami w kryzysie psychicznym:
od 1978 – w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku-Wrzeszczu,

1986-1990 – w Poradni Zdrowia Psychicznego ZOZ nr 3 w Gdańsku przy ul.Jaskółczej 7/15,
1990-2003 – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ulicy Jaskółczej 7/15,

1991-1992 – kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku
od 2005 – pracuje w CZP OPTIMMED

Pielęgniarki i Pracownicy Rejestracji

Beata Bazior – pielęgniarka lic.
1990 – ukończenie Liceum Medycznego w Kwidzynie
2006 – studia licencjackie -Akademia Medyczna Gdańsk
 
Praca:
 • od 1990 r. Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Gdańsk w tym oddział internistyczny, oddział neurologiczny, stacja dializ
 • od 2007 przychodnia Baltimmed
 • od 2015 r. pracuje CZP Optimmed w tym oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
 
Kursy i szkolenia:
 • 2012 r. Kurs Specjalistyczny – Szczepienia Ochronne
 • 2013 r. Kurs Kwalifikacyjny – Pielęgniarstwo Nefrologiczne i Dializoterapia
 • 2016 r. Kurs Specjalistyczny – Ordynowanie Leków i wypisywanie recept
 • 2016 r. Kurs Otwarty Dialog
 • 2021 r. Kurs Specjalistyczny Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa
 • 2021 r. Kurs  Specjalistyczny Wywiad i Badania Fizykalne
 • 2021 r. w realizacji specjalizacja Psychiatryczna

Bożena Boguslawska – rejestratorka medyczna, terapeutka uzależnień

2009 – Ukończenie Podstawowego Kursu Komputerowego „ScK”
2010 – Ukończenie Średnio-zaawansowanego Kursu Komputerowego „ScK”

Pracuje w CZP OPTIMMED od 2001 r.

Monika Horodniczy – mgr pedagogiki, pielęgniarka dyplomowana.

1995 – 2005
Kursy doskonalące:
Wybrane zagadnienia z diabetologii
Szkolenie ratowników medyczno – sanitarnych
Leczenie ran i odleżyn
Leczenie krwią i preparatami krwiopochodnymi

2006
Kurs doskonalenia zawodowego:
„Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki

od 1994
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. Tadeusza Bilikiewicza
Stanowisko: pielęgniarka oddziałowa od 2010 r, wcześniej pielęgniarka odcinkowa.

od 2006
Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OPTIMMED”
Stanowisko: pielęgniarka, terapeuta środowiskowy (w ramach Zespołu Leczenie Środowiskowego – hospitalizacja domowa osób z zaburzeniami psychicznymi).

1994
Fundacja „Posłannictwo Dobroci”
Stanowisko: pielęgniarka

1988 – ukończenie Liceum Medycznego przy II L.O w Sopocie
2013 – Kaszubsko Pomorska Szkoła Wyższa – Wydział Społeczno Przyrodniczy – Licencjat Pielęgniarstwa- ukończenie z wyróżnieniem
1990 – 2005 – Klinika Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku- sala operacyjna
2005 – 2018 – Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha w Gdańsku- Oddz. SOR, Sala Operacyjna, Stacja Dializ
Od 2019 – pracuje w CZP Optimmed
2020 – Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie Psychotraumatologii (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

 

Odbyte kursy i szkolenia:
1998 – Kurs Kwalifikacyny Pielęgniarstwa Operacyjnego
1998 – Szkolenie dotyczące obsługi urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
1998 – Kurs obsługi autoklawów
2009 – Kurs Specjalistyczny Szczepienia Ochronne
2011 – Leczenie nerkozastępcze- szkolenie w zakresie obsługi urządzeń do dializoterapii
2017 – 2019 – Specjalizacja- Pielęgniarstwo Chirurgiczne
2019 – Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych- kurs specjalistyczny
2019 – Prawne aspekty udzielania wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi- szkolenie Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
2019 – Resuscytacja krążeniowo- oddechowa- kurs specjalistyczny

pielęgniarka dyplomowana, terapeuta środowiskowy

Joanna Wójcik – rejestratorka medyczna, koordynator administracyjny

2015 – Ukończenie studiów wyższych w zakresie pedagogiki – licencjat

2009 – Zaświadczenie o skoczeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
2009 – Szkolenie zakresu ABC Przedsiębiorczości
2009 – Szkolenie zakresu poradnictwa zawodowego i przygotowania do wyjścia na rynek.
2008 – Ukończenie Podstawowego Kursu Komputerowego

Pracuje w CZP OPTIMMED od 2011 r.