optimmed

Przyjaciele:

Celem naszych poradni jest
diagnostyka, leczenie, terapia i rehabilitacja pacjentów w kryzysie psychicznym.

Zapraszamy do:

-Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
-Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
-Poradni Leczenia Nerwic
-Poradni Psychologicznej
-Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych
-Zespółu Leczenia Środowiskowego/Domowego

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest konieczne.


Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed wraz z Partnerami realizuje projekt "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”, dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, (Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, koordynacja Ministerstwo Rozwoju).
unia