Informujemy, że od dnia 31.03.2022 r. świadczenia w Poradni Leczenia Nerwic oraz Poradni Psychologicznej nie będą udzielane w ramach umowy z NFZ.

W ramach NFZ świadczymy nadal usługi medyczne w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Zespołu Leczenia Środowiskowego i Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych.

Osoby narodowości Ukraińskiej szukające pomocy psychologicznej lub psychiatrycznej mogą ją uzyskać (w języku ukraińskim) np. poprzez fundację „Twarze Depresji” 

Люди української національності, які шукають психологічну чи психіатричну допомогу, можуть її отримати (українською мовою), наприклад через фонд «Обличчя депресії»   https://twarzedepresji.pl/ukraina/

Szanowni Państwo,

informujemy, że czas oczekiwania na ambulatoryjne świadczenie medyczne dla pacjentów pierwszorazowych (nie leczących się dotychczas w naszej poradni lub osób u których ostatnie świadczenie było ponad rok temu) w poradniach dla dorosłych wynosi 1410 dni, w poradni dla dzieci 1444 dni (stan na 21-07-2022).

Kontakt do innych poradni udzielających świadczeń w ramach umowy z NFZ jest dostępny TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podjęcia leczenia w krótszym okresie oczekiwania (około 1,5 miesiąca do trzech miesięcy) na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych  „OPTIMMED”. Na oddział przyjmowane są osoby po ukończeniu 18 r.ż., po przejściu kwalifikacji. Bliższe informacje na temat czasu oczekiwania na konsultację i terminie leczenia na Oddziale można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Panią pielęgniarką Beatą Bazior – nr telefonu jak do rejestracji lub wypełniając „Formularz do kontaktu z rejestracją” – [kliknij].

Osoby chcące poznać zasady funkcjonowania oraz leczenia na Oddziale mogą uzyskać dodatkowe informacje w zakładce „Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych” – [kliknij].

Dziękujemy za zrozumienie,

CZP Optimmed

znów_zycie_odzyska_barwy_razy2