Celem działalności naszych poradni jest diagnostyka, leczenie, terapia i rehabilitacja pacjentów w kryzysie psychicznym.

Zapraszamy do:

Proponuje leczenie wszystkim osobom, które ukończyły 18 r.ż (bez ograniczenia górnego przedziału wieku) i skarżą się na wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami odżywiania, odczuwają negatywne skutki długotrwałego stresu. Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi. 

Obejmuje swym leczeniem dzieci i młodzież do 18 r.ż. Do poradni mogą się zgłaszać także rodzice, którzy niepokoją się zachowaniem bądź rozwojem psychoruchowym własnego dziecka, mają wątpliwości lub trudności wychowawcze.

Informacje o oddziale dziennym dostępne są w zakładce „Oddział dzienny” – kliknij.

Pacjenci psychotyczni, którzy leczą się w naszej placówce,  którzy wymagają opieki środowiskowej, mogą zdecydować się na formę leczenia nazwaną opieką środowiskową (hospitalizacją domową). Oznacza to, że lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka regularnie odwiedzają pacjenta w domu, nawet kilka razy w tygodniu, aby nie musiał on leczyć się w szpitalu psychiatrycznym. Do opieki środowiskowej mogą być zakwalifikowani pacjenci z południowych dzielnic Gdańska

 

W ramach hospitalizacji domowej pacjent ma zapewnione:

  • regularne wizyty psychiatry i leczenie przez jednego lekarza•
  • psychiatryczną opiekę pielęgniarską w domu pacjenta, w której zakres wchodzi kontrolowanie zażywania leków, psychoedukacja, trening umiejętności społecznych oraz poradnictwo
  • pomoc i poradnictwo psychologiczne (pomoc, poradnictwo i terapię psychologiczną)
  • konsultacje pracownika socjalnego

 

Do Zespołu Lecznictwa Środowiskowego Domowego kwalifikuje lekarz – specjalista psychiatra w naszej placówce.

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest konieczne. Wymagane jest skierowanie do psychologa i psychoterapeuty.