Bezpłatna Psychoterapia Grupowa (popołudniowa)

Nasza oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, otrzymały skierowanie od specjalisty (psychiatra, internista) oraz skarżą się na różnego rodzaju trudności, m.in.:

 • Objawy lękowe

 • Objawy depresyjne

 • Zaburzenia osobowości

 • Problemy w relacjach z innymi ludźmi

 • Niskie, niestabilne poczucie własnej wartości

 • Trudności w nazywaniu i wytrzymywaniu własnych uczuć oraz w rozumieniu swoich stanów psychicznych

Grupa terapeutyczna może składać się maksymalnie z 12 osób. Jeden cykl terapeutyczny trwa około 6 miesięcy. Spotykamy się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i środy (18.00-19.30), na ul. Toruńskiej 18b/E. Grupa jest półotwarta.

Aby wziąć udział w psychoterapii grupowej należy zgłosić się ze skierowaniem do rejestracji (Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed, ul. Jaskółcza 7/15, I piętro, pokój 63; nr tel. (58) 3052412, 570398090, 733372666, e-mail: coronavirus@optimmed.pl) i umówić się na konsultacje, w trakcie których wspólnie zastanowimy się, czy taka forma psychoterapii może być pomocna w tym momencie życia i przy tych objawach, które Ci towarzyszą. Jeśli posiadasz dokumentację medyczną (wypisy, diagnozy) przynieś je na spotkanie z psychoterapeutą/ką.

 

Co warto wiedzieć wcześniej?

 • Psychoterapia grupowa prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym

 • W trakcie trwania grupy niewskazane jest równoległe uczestnictwo w terapii indywidualnej

 • Pacjentowi przysługują 3 nieobecności na jeden cykl psychoterapii. W przypadku choroby zaświadczonej przez lekarza (ale nie dłuższej niż 2 tygodnie), ilość nieobecności zwiększa się o te dni. Pamiętaj, że dołączając do grupy, przyjmujesz na siebie odpowiedzialność i zobowiązujesz się czynić wszelkie starania, by nie przerwać terapii i dokończyć cykl.

 • Cykle psychoterapii można powtarzać po ponownym odbyciu konsultacji i kwalifikacji do grupy.

 • Grupa ma stanowi głównie przestrzeń psychoterapeutyczną a nie towarzyską, dlatego nie zalecamy budowania relacji przyjacielskich i romantycznych z członkami grupy ani inicjowania kontaktu fizycznego. Pozytywne relacje interpersonalne w trakcie psychoterapii mają stanowić podwalinę pod zawieranie bliskich relacji w środowisku pacjenta/ki.

 • W trakcie trwania sesji psychoterapii grupowej pacjenci/tki nie otrzymują konkretnych zadań, natomiast dzielą się swoimi wspomnieniami, bieżącymi sprawami, snami, fantazjami, informacjami zwrotnymi. Za czynnik leczący uznajemy proces grupowej dynamiki, czyli wymianę doświadczeń i odczuć pacjentów/ek, wsparcie i zrozumienie ze strony innych, konstruktywną krytykę i łagodną konfrontację przy jednoczesnym wsparciu obecnych w trakcie sesji psychoterapeutów/ek.

Osoby prowadzące grupę:

Agnieszka Janczuk-Stojowska, Karolina Kutryb